MODULI - kreativna transformacija

Što su moduli kreativne transformacije?

Moduli predstavljaju sistem alata, tehnika i vježbi za transformaciju načina na koji doživljavamo sebe i svijet oko sebe – suočavanje i prevazilaženje vlastitih uvjerenja, nametnutih identiteta, životnih prepreka u odnosima, poslu i radu na sebi.

Moduli koji su u ponudi sadrže probrani materijal – teoriju i praksu – čiji je cilj transformacija ili promjena unutarnje i vanjske strukture života, učenje kako da korisnik praktično promijeni svoj život i svoj doživljaj života, kako da se suoči s unutarnjim preprekama koje ga blokiraju u potpunijem ili optimalnom funkcioniranju, stjecanje dublje perspektive sebe i života oko sebe te dublje cjelovitosti, učenje upotrebe kreativne sile koja postoji u čovjekovom potencijalu, razvoj sposobnosti i potencijala koji postoje u prirodi svakog čovjeka, postajanje gospodarom sebe i života i dovođenje u kontakt s dubljom realnošću koja je pozadina i njega kao čovjeka i života oko njega.

Rad s modulima je jednostavan. Sama brzina rada ovisi o korisniku i njegovom naporu koji ulaže u rad s njima. Procjena je da se moduli mogu završiti u vremenskom roku od godinu dana.

Ide se korak po korak, modul po modul, unutar određene cjeline modula uz redovite konzultacije preko e-maila. Rad s modulima je samostalan te vi određujete brzinu samog praktičnog rada.

Svaki modul sadrži teoriju i praksu u odnosu na određenu tematiku modula, postepeno uvođenje korisnika u sve dublje slojeve ili sve dublju praktičnu upotrebu.

Postoji mnoštvo učenja o svijetu i čovjeku, njegovoj transformaciji i transcendenciji. Govori se da sva učenja vode istom cilju, ali tako se samo govori.

Svjedočimo da su učenja jako široka i dosta nejasna te da ih svatko tumači na sebi svojstven način. Laiku se može učiniti da su učenja kao političke stranke – cilj im je što veći broj članova i što veća nejasnoća koja daje privid mističnosti. Nijedno učenje, u svojoj srži, nema za cilj mistifikaciju.

Mistifikacija se dešava jer su učenja izgubila svoju nit, svoju srž, svoj cilj. Zašto je to tako o tome bi se moglo raspravljati.

Moduli, s druge strane, imaju jasan cilj kojem teže te teoriju i praksu u skladu s tim ciljem. Time se skraćuju godine lutanja u potrazi za načinima i teorijama koje se mogu upotrijebiti u praktičnu svrhu, promjenu čovjeka i promjenu njegova života.

Moduli nemaju za cilj da zamijene učenje jer samo učenje ima svoju duboku svrhu, ali imaju za cilj da preciznije, konciznije i direktnije usmjere čovjeka prema postizanju određenog cilja koji je sebi zacrtao.

Moduli

Uvod
Cijela priroda je veliki Kreativni Dizajn i nitko od nas ne zna kako taj „dizajner“ stvara, ali svi znamo da je za stvaranje potrebno sjeme. Nebitno je da li govorimo o biljkama, životinjama, ljudima. Sve na našem svijetu potiče iz sjemena...
Ograničena i Neograničena Igra
U prošlom modulu smo se upoznali sa bitnim terminima, značenjima, sa idejom „sna“ i čovjeka, govorili smo o stvarnom biću ili stvarnom „ja“, o percepciji i svijesti, itd...
Podsvijest
Bivanje neće definirati događaje u stvarnosti već to definiraju naša uvjerenja, stavovi, koncepti koje imamo i o sebi i o svijetu, emocije koje stoje iza toga i značenja koja smo dali svemu tome...

Iskustva

Način rada sa Modulima sveden je na najjednostavniju proceduru. Kao što sam već napisao, ova praksa ne zahtijeva neko veliko predznanje, ali ipak traži osnovno predznanje i poznavanje tematike samih Modula. Svaka tema koju obrađujemo u određenom modulu sadrži detaljna uputstva, primjere, pojašnjenja i definicije. Svaki od ukupno 19 Modula je tematski i u skladu sa tim imat ćete dovoljno informacija, definicija, uputstava i primjera koji vas vode.

Grupni Rad, po meni, ima prednost zbog jednostavne činjenice, a to je raznovrsnost utjecaja i interakcije između učesnika, što vodi bržoj i boljoj mogućnosti upoznavanja sebe, samo-otkrivanja i same primjene ideja Rada. Ideje Rada primjenjuju se unutar i izvan grupe, ali i o njima se dodatno raspravlja unutar manjih grupica od troje do četvero ljudi, tako da svaka ideja nosi sa sobom i razgovore, iskustva, šire preispitivanje same ideje, intimnijeg razgovora unutar manje grupe i ljudi s kojima se mnogo bolje poznajete i zajednički dijelite određene Radne prakse, podsjećanje na prakse, dogovore oko praksi i slično.

Za online tečaj ili više informacija o “Modulima Kreativne Transformacije” kontaktirajte me.