MODULI - kreativna transformacija

Modul X

Revizija

Revizija

Ovo će biti jako interesantan modul jer, manje-više, svi znate o čemu se radi i većina vas je probala to što nazivam Revizijom.

Zadnja dva modula govorila su o uvjerenjima i njihovom mijenjanju, odlukama, načinu rada s uvjerenjima i odlukama, kako da pojačamo određene emocije koje doprinose cilju prema kojem smo krenuli, kako da vidimo tok svog života, kao i dijelove karaktera ili osobe u odnosu na cilj ili budućnost te kako da radimo na tome da se dijelovi koji nas drže na mjestu mijenjaju u odnosu na ono gdje ili kamo želimo stići.

Kao što sam ranije rekao, Modul VI je temelj. Ako nešto radimo iz osobe ili svakodnevnog „ja“, to je ograničeno svim ograničenjima, mapama, uvjerenjima, vjerovanjima, konceptima i slično, upravo tog starog „ja“ ili naše ličnosti za koju većina misli da je njihovo istinsko „ja“. Upravo nas je to što smo imali ili još uvijek imamo – a imat ćemo to jako dugo – dovelo do mjesta na kojem smo sada. A činjenica da čitamo Module i pokušavamo mijenjati sebe govori o tome da nismo zadovoljni ni sobom, ni osobinama koje imamo – ili samo nekim osobinama, nebitno – a ni s budućnošću prema kojoj se krećemo ograničeni tim osobinama ili, ukratko, starim „ja“.

ººº

Transformacija je mnogo dublja i skoro da se ne tiče površinskih dijelova nas, tj. naše površinske ličnosti, već se tiče našeg osjećaja „ja“.

Lažno „ja“ ili ego ili osobnost je mjesto u/na kojem se nalazimo i iz te pozicije pristupamo životu.

Kroz Module ste mogli uvidjeti da je život upravo odraz našeg intimnog dijela, tj. našeg „ja“ zajedno sa njegovim prioritetima, značajem, značenjem, vrijednostima, emocijama, uvjerenjima, vjerovanjima, konceptima itd.

Mi ne vidimo svijet kakav jeste, već vidimo svijet u skladu s kvalitetom našeg, generalno govoreći, „ja“.

ººº

Naša slika o sebi je zamjena za ono istinsko u nama, a slika o drugima i svijetu odražava inteligenciju našeg „ja“ te njegove sposobnosti, namjere, težnje, karakterne osobine itd. Kako se mijenja čovjekova ideja o njemu samom, tako se mijenja i njegova slika o sebi. No, kao što sam rekao, slika o sebi je lažna predstava o nama koja je usvojena od drugih, koja je proizvod utjecaja, autoriteta, želje da budemo prihvaćeni i voljeni, obojana težnjama i uspjehom ili neuspjehom, osjećajem prihvaćenosti ili odbačenosti itd. Istinsko Ja, s druge strane, nema nikakve veze s tim.

(Slika o sebi je sve ono što smo ugradili u prikaz, ideju, predstavu o sebi da jesmo, bilo da je to činjenica ili ne. To je idealizacija poželjnih osobina, emocija, ponašajnih obrazaca, predstavljanja, načina na koji želimo da nas drugi vide i dožive. Ovo je temelj ega i njegove slike o sebi, predstave koju o sebi ima. Slika o sebi nije istina o nama. Ona nas sprečava da vidimo sebe onakvima kakvi jesmo, već vidimo sebe onako kako se sami sebi predstavljamo, ali i kako se predstavljamo drugima – slika koju drugi imaju o nama. Jako često se te slike ne podudaraju, a svi, manje-više, težimo tome da se one podudaraju te da imamo potvrdu svoje slike o sebi kroz sliku koju drugi imaju o nama.)

ººº

Transformacija ili promjena nije u malim trenutcima proširene svijesti, već u temeljnom osjećaju ili mjestu odakle, recimo to tako, izvire ta proširena svijest. To je sasvim drugačije mjesto od onog na kojem se svakodnevno nalazimo.

ººº

Ne trebate mijenjati ni vibracije, ni čakre, ni energije, već trebate promijeniti vaš lični osjećaj sebe ili „ja“. Čak i kad kažemo „promijeniti“ ili „transformirati“, to daje sasvim drugačiji opis koji je u skladu sa opisima ili definicijama promjene ili transformacije u koje većina vjeruje.

Čim vjerujemo, to je znak da ne znamo te da pokušavamo živjeti vjerovanje u koje vjerujemo.

Vjerovanje je jedno, a Vjera je nešto sasvim drugo. Istinsko Ja ima Vjeru, ali nema vjerovanje. Lažno ili Lično „ja“ ima vjerovanje i misli da je to Vjera, kvaliteta Predaje, Povjerenja, Otvorenosti, Propusnosti, Bivanja itd.

ººº

U narednim modulima imat ćemo još jednu specifičnu vježbu, a ona je u promjeni unutarnjeg govora. No u ovom modulu ćemo se orijentirati na ono što se naziva Revizija.

Riječ Revizija dolazi od latinske riječi revisio ili revidere, što znači ponovno viđenje, ponovno gledanje, naknadni pregled, preispitivanje procesa i stanja – te mogućnost njihova mijenjanja i prepravljanja.

Svijet je unutar vaše svijesti, zar ne? Sigurni ste?

Ako niste, vratite se na Modul VI.

ººº

Jedna od početnih verzija Revizije je ono što je većina nas probala. Ona se ogledala u tome da navečer, prije no što zaspemo, vratimo u memoriji cijeli svoj dan unazad – od trenutka kad smo legli u krevet do trenutka kad smo ujutro iz njega ustali. Pomoću toga smo se oslobađali napetosti, uviđali kako smo proveli dan, možda i reakcije koje smo imali kako bismo bolje vidjeli i znali što trebamo mijenjati, kako ubuduće želimo reagirati i slično. Jedna od kvaliteta te revizije bila je u tome da se oslobodimo pritiska ili stresa koji je ostao, te da na mirniji i opušteniji način utonemo u san.

ººº

Revizija bi se mogla nazvati i drugačije – re-kreiranje. Ali taj izraz se koristi za nešto drugo, tj. koristi se unutar tzv. tehnika kreiranja stvarnosti oko nas, neprihvaćanje nametnute stvarnosti ili one na koju smo navikli te njeno mijenjanje – zbog toga se koristio, a i dalje se koristi izraz „re-kreirati“. No taj izraz nije u potpunosti ispravan. Zašto?

Prosto zato što re-kreiramo iz ličnosti.

Ličnost je već uvjetovana i kreirana utjecajima.

Jedan njen mali djelić ima mogućnost kreirati parking mjesto, stol u restoranu i slično, i jasno, sve to prenaglašeno je u svijetu samo-pomoći. Ličnost ne može kreirati ništa više od onog što ona već jeste. Upravo je u tome ograničenje. U svu kreaciju koju ona „re-kreira“ ili „kreira“ ulaze ograničenja, vjerovanja i uvjerenja same ličnosti (pogledati Modul o podsvijesti).

ººº

Modul VI nas je naučio da se povučemo iz svijeta misli i emocija u istinitije, dublje stanje unutar kojeg smo slobodni od djelovanja vanjskog i unutarnjeg svijeta te da se u njemu utemeljimo i održavamo ga određeno vrijeme. Neću to nazvati „unutarnje utočište“ jer taj naziv je zlouporabljen. Nazvat ćemo to prosto „povlačenje u Istinsko Ja“. Iako je i taj naziv pogrešno upotrebljavan. Jedan dio Rada tiče se i preciznosti jezika. A to znači ponovo (revidere) dati značenje određenim nazivima i riječima, istinitije značenje.

ººº

Mi u svakom trenutku stvaramo. Najgore je to što stvaramo ono u čemu smo unutar sebe utemeljeni.

Ako je naša ličnost ono što je utjelovljeno u ovom tijelu i životu, ona će u skladu s tim izraziti svijet koji odgovara našoj ličnosti, a to je poprilično ograničen svijet – svijet negativnosti, patnje, sukoba, trenja itd. Ali kad smo utemeljeni u Istinskom Ja, tad je ono utjelovljeno i time ono u svom svijetu izražava samo to što ono jeste, kao i kvalitete koje ono želi.

Život koji živimo je pasivan.

Mi reagiramo na okolnosti, bez obzira koje su to okolnosti. I uvjereni smo da smo mi ti koji to želimo i živimo. Ali to nije tako. To je velika zabluda. Jedini način da to bude istina jest da smo svjesni onoga što jesmo ispod vela površine ličnosti na koju smo navikli i koju nazivamo „sobom“. Što znači da to što nazivamo sobom nije „sebe“ o kojem se govori u učenjima. To je lažno „sebe“.

Istinsko Sebe je svjesno, budno, zna, osjeća bivanje i jest bivanje slobodno od tijela i od uma, a time i od svijeta koji se nalazi unutar njegove svijesti.

ººº

No osjećaj Bivanja nije pasivan, on je aktivan.

Unutar osjećaja Bivanja vi izražavate ono što vi jeste, zračite time, vibrirate time. I to je početak aktivne svijesti, aktivne manifestacije Istinskog Ja. Iako se i bivanje nalazi unutar svijesti, jer možete da ga osjetite i vidite, ono je izražaj svijesti unutar stvorenog univerzuma. Ono je univerzalno baš kao i svijest. I ono je to što omogućava da se prirodna pasivna svijest izrazi i postane aktivna i utjelovljena. Time, ne možemo odvojiti svijest i bivanje jer su to dva polariteta Istine, tj. ono što se još naziva Ne-Svijest ili Ne-biće. Ne miješajte to sa „ne-ja“ jer to je u stvari sloboda od ega ili ličnog ja i označava Istinsko ja. Ne možete se osloboditi od ličnog, ograničenog, ego-ja, ako niste u Istinskom, dubljem, širem, svjesnijem Ja. Kada je čovjek u budnom stanju, kažemo da je on slobodan od „ja“ i da je ostvario Ne-ja/ego.

ººº

Revidirati nešto znači, ukratko, prepraviti verziju onog što ste doživjeli u verziju koju želite da ste doživjeli ili da drugi put doživite.

To je prirodna sposobnost budne svijesti. U ovoj točki javlja se ono uobičajeno pitanje „slobodne volje“ i „slobode izbora“ ili još dublje pitanje – pitanje „savjesti“ i njene zamjene, „morala“. Uzgred, to će sve otpasti sa budnim stanjem, osim Savjesti jer Savjest je Bivanje. A ono je Istina emotivnog, probuđenog uma ili centra. Tako da se o Savjesti ne brinete.

ººº

U ovom Modulu radite četiri zadatka.