MODULI - kreativna transformacija

Modul VIII

Bol; Zadovoljstvo; Emocije

Bol; Zadovoljstvo; Emocije

Odluka da ostvarimo cilj neće doći sama od sebe jer ništa u nama nije naučilo da iskoristi potencijal niti nas je netko tome učio (što im nije ni bio cilj). Svi smo, manje ili više, potekli iz porodica koje su pod klasičnim uobičajenim programom zvanim življenje. Kritički gledano, život im se desio, i u skladu s tim desili su im se i uspjeh i neuspjeh. Niti uspjeh niti neuspjeh ne možemo gledati kao nečiji čin ili djelo, osim ako taj netko nije aktivno radio na tome. Situacija ili život koji nam se desio može nositi slučajne uspjehe ili neuspjehe naših zamisli, no to ne znači da znamo iskoristiti potencijal koji samo potencijalno imamo. Stvar je u tome da moramo da se zapitamo:

(1) „Je li ovaj život koji vodim ono što ja želim da vodim?“

Ponovite si pitanje. Zapišite ga na zidu, ogledalu, iznad kreveta, na ruku, na zaslon mobilnog i kompjutera. Ali ovaj put ne postavljajte si to pitanje usput, samo zato što čitate i da biste ispoštovali formu. Stanite i razmislite.

ººº

Šta sam uradio do sada sa svim ciljevima koje sam sebi postavio?

Odgovorite si na ovo pitanje otvoreno i iskreno. Ako ste nešto uradili, zabilježite to. Ako niste, zabilježite i to.

Jesam li iskoristio svu mogućnost koju sam imao kako bih ostvario ciljeve koje sam si postavio?

ººº

Zadatak: Reprogramiranje situacija u životu.

ººº

Projicirajte budućnost, već od sljedećeg trenutka pa do kraja života kakvog ćete imati ako taj lik (osobina, navika, karakter) preživi, ako ga nastavite podržavati, ako mu prepustite u ruke svoj život i ljepotu koju možete živjeti.

Zapišite to. Zapišite kakav ćete život imati s njim.

Ne štedite na opisima.

ººº

Cijeli život je polaritet. Time, svaki život ima dvije strane. Bol i Zadovoljstvo. Moramo postati prijatelji s našim bolom i iskoristiti ga na drugačiji način od onoga na koji smo navikli da uvjetujemo svoj život koji trenutačno imamo. Sve u životu se može koristiti na nekoliko načina.

ººº

Pronađite u sebi uvjerenja koja vas drže u ispod prosječnosti, uvjerenja koja vas drže u prosječnosti i uvjerenja iznad prosječnosti. Kojih je najviše? Koja su oblikovala vaš život? Koristite li ih i dalje? Projicirate li ih na budućnost i sebe? Da li kroz njih percipirate sebe? Šta mislite gdje će vas ona dovesti ili odvesti?

ººº

Podsvijest ne osjeća negativna uvjerenja, već svako uvjerenje pretvara u sigurnost.

Sigurnost u neuspjeh, sigurnost u bol, sigurnost u nedostojnost itd. Ili sigurnost u uspjeh, u zadovoljstvo, dostojnost itd. Sva uvjerenja su SIGURNOST u nešto.

ººº

U ovom Modulu radite sa tri zadatka.