MODULI - kreativna transformacija

Ana V.

Moduli su mi pomogli suočiti se sa svojim dubljim strahovima koji su mi bili velika prepreka u životu, odnosima i mnogim segmentima svakodnevice. Dugo godina provela sam u raznim sistemima joge i ono što je nedostajalo je ova lična, psihološka komponenta, oslobođena od apstrakcija i filozofije koja daje konkretne alate za osobni razvoj.